Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-05-05 13:34 i Antistilla skola Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
...

Innehåll

Läroplanens syften samt elevens förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Undervisning:

Du kommer att få:

 • arbeta med uppgifter i din matematikbok
 • arbeta praktiskt med konkret material
 • redogöra muntligt och skriftligt för hur du kommit fram till svaret
 • lära dig matematiska begrepp för ett gemensamt matematiskt språk 
 • arbeta enskilt
 • arbeta i par/grupp
 • se dig omkring i vardagen och söka former: Var finns de?
 • rita former med hjälp av rutat papper.
 • mäta omkretsen och arean av föremål.

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Elever i årskurs 1 och 2 kan bedömas ha godtagbara kunskaper trots att de inte kan redogöra för alla målen ännu. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Matriser

Ma
Längd

Insats krävs
Godtagbara kunskper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan begreppen kortare, längre, högre, lägre, bredare och smalare.
Du kan använda en linjal.
Du kan använda ett måttband.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna centimeter och meter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter.
Du känner till enheterna kilometer och mil.

Ma
Vikt/Massa

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan begreppen lättare och tyngre.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten hektogram.
Du känner till enheten ton.
Du kan väga med olika slags vågar.

Ma
Volym

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan begreppen större och mindre.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Du kan mäta, jämföra och uppskatta i enheterna msk och tsk.
Du känner till några andra måttenheter t ex milliliter, centiliter och krm.

Ma
Temperatur

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskper
Du kan avläsa en termometer.
Du kan räkna ut temperaturskillnad.
Du vet och kan redogöra för vilka olika enheter för att mäta temperatur.

Ma
Tid

Insats krävs
Godtagbara kunskper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan vanliga tidsbegrepp som före, efter, tidigare och senare.
Du kan tidsbegrepp som sekund, minut, timme, dag, natt, dygn, vecka, månad och år.
Du kan veckodagarna i rätt ordning.
Du kan månaderna i ordningsföljd.
Du kan årstiderna i ordningsföljd.
Du vet vilka månader som ingår i respektive årstid.
Du kan skriva dagens datum på flera olika sätt.

Ma
Klockan

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskper
Du kan begrepp som urtavla, sekundvisare, minutvisare och timvisare
Du kan avläsa hel- och halvtimme
Du kan avläsa kvart över / kvart i.
Du kan avläsa 10 över / 10 i.
Du kan avläsa 20 över / 20 i.
Du kan avläsa 5 i halv / 5 över halv
Du kan hela den analoga klockan.
Du kan hela den digitala klockan
Du kan göra beräkningar med tid.

Ma
Geometri

Insats krävs
Godtagbara kunskper
Mer än godtagbara kunskaper
Du förstår och kan använda vanliga lägesord, t ex höger, under och bredvid.
Du kan namnge tvådimensionella geometriska objekt, t ex fyrhörningar, trianglar och cirklar.
Du kan rita och beskriva tvådimensionella geometriska objekt, t ex. fyrhörningar, trianglar och cirklar.
Du kan begrepp som t ex punkter, linjer, sträckor.
Du kan namnge tredimensionella geometriska objekt, tex klot, koner, cylindrar och rätblock.
Du kan konstruera och beskriva tredimensionella geometriska objekt, tex klot, koner, cylindrar och rätblock.
Du förstår symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Du kan enkel förstoring och förminskning (skala).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: