Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3 Hällesåkersskolan F-3 HT15/VT16

Skapad 2016-05-07 13:31 i Hällesåkersskolan Mölndals Stad
Pedagogisk planering i ämnet Svenska.
Grundskola 3 Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga om:

 • att utveckla tal- och skriftspråk, för olika sammanhang och skilda syften.
 • att formulera egna åsikter och tankar i olika slags texter.
 • att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • att möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
 • svenska språket, dess normer och uppbyggnad.
 • att stärka den språkliga och kommunikativa förmågan.

 

Du ska utveckla din förmåga:

 • att skriva texter med röd tråd för hand och på dator.
 • att stava välbekanta ord korrekt.
 • att använda stödord för att skriva en berättelse eller faktatext, med hjälp av en tankekarta.
 • att lära dig mer om språkets struktur, såsom skriva fullständiga meningar med stor bokstav och punkt, frågetecken och utropstecken.
 • att lyssna på böcker vid högläsning och därmed diskutera och reflektera kring handlingen.
 • att läsa kortare texter av olika slag, tex faktatext och berättande text, både enskilt och tillsammans med andra
 • att arbeta med olika läsförståelsestrategier för att kunna förstå och tolka texter.
 • att återberätta en läst text för andra.
 • att i grupp berätta och lyssna på andra.
 • att ge och ta muntliga instruktioner.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • läsa texter av olika slag, till exempel faktatext och berättande text både enskilt och tillsammans med andra.
 • lyssna på böcker vid högläsning, och diskutera och reflektera kring handlingen.
 • arbeta med olika läsförståelsestrategier för att kunna förstå och tolka texter.
 • träna på att skriva fullständiga meningar med stor bokstav och punkt, frågetecken och utropstecken. Att i efterhand gå igenom text för att göra förtydliganden.
 • skriva enkla berättande texter och faktatexter med hjälp av stödord och/eller tankekarta. Öva på att använda strategier för att få en bra handling i olika texter.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Bedömning - vad och hur

Vad - följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att skriva texter med en tydlig handling där början, mitten och slutet framgår.
 • din förmåga att stava välbekanta ord korrekt.
 • din förmåga att använda språkets struktur, såsom skriva fullständiga meningar med stor bokstav och punkt, frågetecken och utropstecken.
 • din förmåga att lyssna på böcker vid högläsning och därmed diskutera och reflektera kring handlingen.
 • din förmåga att läsa kortare texter av olika slag, till exempel faktatext och berättande text.
 • din förmåga att använda olika läsförståelsestrategier för att kunna förstå och tolka texter.
 • din förmåga att återberätta en läst text för andra.
 • din förmåga att i grupp berätta och lyssna på andra.
 • din förmåga att ge och ta muntliga instruktioner.

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

 • att dina texter har en tydlig struktur med handling, innehåll och att välbekanta ord är korrekt stavade. Att texterna du skriver har fullständiga meningar med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.  
 • Jag observerar hur du ger och tar muntliga instruktioner, och hur du berättar och lyssnar på andra.
 • hur du använder olika läsförståelsestrategier för att kunna förstå och tolka texter.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: