Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation läsåret 15/16

Skapad 2016-05-07 19:43 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • KOM
  Syfte samspela med andra,
 • KOM
  Syfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM
  Syfte använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer under läsåret arbeta med olika aktiviteter som tränar kommunikation.

Du kommer att använda dator, iPad, läseböcker, arbetsböcker och även annat aktuellt materiel som är relevant för ämnet.  

Du kommer att :

- läsa och förstå lättlästa böcker för vuxen och ibland för klasskamrater

- skriva av böcker för tangentbordsträning

- träna på olika begrepp som på, under, över, bakom, framför, bredvid mm.

- arbeta med olika datorprogram för att befästa det du tränat på.

- se och delta aktivt när du ser tv-serien "Livet i Bokstavslandet" tillsammans med dina klasskamrater 

- skriva ditt för- och efternamn

- skriva lätta ord på dator och för hand 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala .
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

 

Kopplingar till läroplan

 • KOM   9
  Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
 • KOM   9
  Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
  Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
 • KOM   9
  Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
 • KOM   9
  Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
 • KOM   9
  Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
 • KOM   9
  Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
 • KOM   9
  Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
 • KOM   9
  Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
 • KOM   9
  Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
 • KOM   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser

KOM
Grundsärskolan träningskolenivå hjortsberg

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kan självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Läsa och förstå lättlästa böcker för vuxen och ibland för klasskamrater
Skriva av böcker för tangentbordsträning
Träna på olika begrepp som på, under, över, bakom, framför, bredvid mm.
Se och delta aktivt när du ser tv-serien "Livet i Bokstavslandet" tillsammans med dina klasskamrater
Arbeta med olika datorprogram för att befästa det du tränat på.
Skriva ditt för- och efternamn.
Skriva lätta ord på dator och för hand
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: