Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Immigration, integration och segregation

Skapad 2016-05-08 13:28 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Vi kommer att undersöka hur Sverige har gått från ett utvandrarland till ett invandrarland, vad immigration, segregation och integration innebär. Vi kommer att undersöka några partiers syn på invandring.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Tid

Vecka 18-21

Veckans ord vecka 19

Veckans ord vecka 20

Inlämning + prov vecka 21

Bedömning

Eleven bedöms under lektionerna samt en inlämningsuppgift och ett litet prov.

 

Kriterier:

x Samhällsstrukturer

x Använda begrepp

x Undersöka samhällsfrågor

x Värdera och uttrycka ståndpunkter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: