Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima 2b, kapitel 10 "På festival".

Skapad 2016-05-08 16:47 i Västra Karups skola Båstad
Rita och måla symmetriska bilder. Hitta symmetrin i bilder och naturen. Välja räknesätt problemlösning. Subtraktion med uppställning
Grundskola 2

Riddarsköldar och blommor hur hör det ihop matematik?

- Hmmm, ett problem som jag ska lösa.

Vilket räknesätt är bäst?

Kan det finnas fler än bara ett sätt att lösa uppgiften på?

Hur är det att räkna subtraktion med uppställning?

 

När du är klar med kapitlet - då vet du.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

CENTRALT INNEHÅLL

LÄRNDE

 Du kommer att få utveckla din förmågor och kunskaper genom att:

 • Vara delaktig i gemensamma genomgångar.
 • Vara aktiv i diskussioner genom att ställa frågor.
 • Lära av kamrater.
 • Lära till kamrater.
 • Arbeta i grupp.
 • Arbeta på egen hand.
 • Arbeta med "plockisar".
 • Spela spel
 • Räkna i Primaboken.
 • Utebildning
 • Använda dator och iPad.

  

BEDÖMNING

I matrisen visar du din kunskapsutveckling. Tillsammans diskuterar du och din lärare vad som blir ditt nästa steg.

Matriser

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet använda din kunskap.
Ansvar
Skapa arbetsro och bidra till en bra arbetsmiljöför dig själv och dina kamrater.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Geometri
Rita och måla symmetriska bilder.
 • Ma   3
Taluppfattning och tals användning
Välja rätt räknesätt när du löser räknehändelser/problemlös -ningar .
Taluppfattning och tals användning
Subtraktion med uppställning.
Problemlösning
Strategier för hur du löser problemlösningar.
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: