Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Mått, materia och värme

Skapad 2016-05-08 18:35 i Västerholm Grundskolor
Behandlar kapitel 2 och 3 i boken Fysik Direkt från Sanoma utbildning.
Grundskola 7 Fysik

Vad mäter man egentligen när man mäter temperatur? Hur fungerar väder, och hur leds värme? Bland annat detta kommer vi att svara på i det här arbetsområdet. Vi kommer att jobba med kapitel 2 och 3 i boken Fysik Direkt, och en del utdelat material.

 Här hittar du planeringen

Här hittar du sidorna i boken

Innehåll

Syfte

De kunskaper som du skall utveckla under detta moment är faktakunskaper om mått, materia och värme liksom meteorologi. Du skall lära dig förstå, lära dig nya metoder att tillgodogöra dig fakta samt lära dig dra paralleller mellan och diskutera olika naturvetenskapliga fenomen.

Centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Lektionerna består oftast av en genomgång eller film, och därefter frågor eller någon form av text. Ni kommer också att få svara på frågor, och vi kommer innan examinationen ha en eller två sammanfattande genomgångar.

Bedömning

Det har området kommer att examineras till största delen med ett skriftligt prov. Små läxförhör kommer vid tillfällen även att hållas för att ni själva skall kunna hålla koll på vad ni ska kunna.

Det huvudsakliga examinationsmomentet är dock ett skriftligt prov i mått materia och värme.

Kunskapskrav

Vi kommer att arbeta utifrån läroplanen för grundskolans åk 7-9 fysik. De områden och kunskaper som kommer att examineras och behandlas är följande;

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

IKT

För dig som vill ha boken uppläst finns ljudfiler för varje sida (vi jobbar med kapitel 2 och kapitel 3) att ladda ned och lyssna på på följande sida:

https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Fysik/Baslaromedel/Fysik-Direkt/Lyssna-mp3-filer/

Lektioner

Här nedan kan du läsa lektionsanteckningarna för respektive lektion; ett mycket bra sätt (utöver att lyssna på genomgångar och läsa i boken) att träna.

Matriser

Fy
Del av bedömningsmatris Fysik (åk 7-9)

E
C
A
1. Diskussion
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt. Kunna formulera ställningstaganden och kunna skilja på vetenskaplig fakta och det som du själv tror.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
10. Kunskaper
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: