Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2016-05-08 19:40 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 5 Matematik

Efter det här arbetsområdet ska du bl.a. kunna

avrunda decimaltal till närmsta heltal

addera, subtrahera, multiplicera och dividera med decimaltal

 

 

Innehåll

Konkretisering av mål

 • Du kan avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste decimaltal.
 • Du kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
 • Du kan avgöra om dina uträkningar är rimliga.
 • Du kan avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.

Syfte

Din förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Tal i bråk-och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

 

Tidsperiod

v. 19-22

Undervisning - så här gör vi

 • Vi arbetar enskilt och i par med läromedlet Matte Borgen kapitel 9 "decimaltal".
 • Vi har genomgångar, där du är aktiv genom att skriva svar och lösningar på din whiteboard.
 • Genomgångar enskilt.
 • Genom att delta aktivt i redovisningar och diskussioner tränar vi på att förstå hur andra tänker.
 • Genom att redovisa och berätta hur vi löst olika typer av problem och uppgifter, tränar vi på att redovisa våra tankar och beskriva de strategier vi har använt.

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • kunna avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste decimaltal.
 • kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
 • kunna avgöra om dina uträkningar är rimliga.
 • kunna avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.

Matriser

Ma
Decimaltal år 5

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att
kunna avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste decimaltal.
Du är osäker på hur man avrundar decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste decimaltal.
Du kan avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste decimaltal.
Du har mycket goda kunskaper om hur man avrundar decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste decimaltal.
Din förmåga att
kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal.
Du är osäker på hur man adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar decimaltal.
Du kan adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar decimaltal.
Du har mycket goda kunskaper om hur man adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar decimaltal.
Din förmåga att
kunna avgöra om dina uträkningar är rimliga.
Du är osäker på hur man avgör om dina uträkningar är rimliga.
Du kan avgör om dina uträkningar är rimliga.
Du har mycket goda kunskaper om hur man avgör om dina uträkningar är rimliga.
Din förmåga att
kunna avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.
Du kan med hjälp avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.
Du kan avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.
Du har goda kunskaper i hur man avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: