Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 16 Åk 9 Sv Strimmor av hopp 9b LJ

Skapad 2016-05-08 19:53 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska
...

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur.

 

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva.

Genomförande

  • Du läser boken Strimmor av hopp av Ruta Sepetys. Under din läsning arbetar du med olika läsuppgifter varje vecka. Uppgifterna gör du ibland som läxa och ibland i skolan. Du redovisar både muntligt och skriftligt. Efter du läst ut boken visar du din förståelse om handling, personer, tidsaspekter och budskap i boken genom att besvara ett antal läsfrågor. 

Bedömning

 

Du visar att du kan läsa, förstå samt analysera skönlitteratur genom att göra uppgifter under läsningens gång, samt genom att göra en avslutande redovisning av boken.  

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Matriser

Sv
LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och sammanfatta
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och förstå
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: