Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor och koordinater

Skapad 2016-05-08 22:48 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om kartor och skala, att uppskatta temperaturer och göra beräkningar med negativa tal. Vi kommer också att träna på att avläsa linjediagram och att använda koordinatsystem.
Grundskola 5 Matematik

Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om kartor och skala, att uppskatta temperaturer och göra beräkningar med negativa tal. Vi kommer också att träna på att avläsa linjediagram och att använda koordinatsystem. Under arbetsområdet kommer också att lösa olika problem och diskutera kring de strategier vi använder samt resonera kring om svaret verkar rimligt.

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Centralt innehåll

 • Använda kartor och skala.
 • Uppskatta temperaturer och använda negativa tal.
 • Använda linjediagram och koordinatsystem.
 • Använda strategier vid problemlösning.

 

Vi kommer arbeta med följande matematiska förmågor:
METOD

 • Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

PROBLEMLÖSNING

 • Lösa och formulera problem samt fundera över vilken strategi vi använder.
 • Resonera över om svaret är rimligt.

KOMMUNIKATION

 • Beskriva tillvägagångssätt till dina lösningar - Förklara och motivera hur du tänker när ni diskuterar matematik.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Undervisning

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande metoder/strategier:

 • Vi arbetar med läromedlet Prima Formula åk 5, kapitlet kartor och koordinater, både enskilt och med en kamrat.
 • Avläsa termometrar och linjediagram.
 • Vi har genomgångar och visar exempel på hur man löser uppgifter. Du är delaktig och funderar över vilken metod och strategi som passar bäst för uppgiften.
 • Du får öva på att förklara hur du tänker och ställa frågor när vi löser problemlösningsuppgifter i grupp, vi lär oss då vikten av att vara tydlig och visa hur man gör och tänker.
 • När vi löser problem tränar vi på att bedöma om svaret verkar rimligt.
 • Vi gör mattespelet ”Sänka skepp”, där vi tränar på att förstå och använda koordinater och koordinatsystem.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD
Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter, när det gäller:

 • Använda kartor och skala.
 • Uppskatta temperaturer och använda negativa tal.
 • Använda linjediagram och koordinatsystem.

LÖSA PROBLEM

 • Lösa och formulera problem samt fundera över vilken strategi vi använder.
 • Resonera över om svaret är rimligt.

KOMMUNICERA

 • Beskriva tillvägagångssätt till dina lösningar - Förklara och motivera hur du tänker när ni diskuterar matematik.

 

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att:

 • Du är med i diskussionerna kring olika uppgifter och funderar över vilken metod som passar bäst för uppgiften, till exempel genom att använda din whiteboardtavla.
 • Du visar att du kan använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter, när det gäller kartor och skala, uppskatta temperatur och använda negativa tal samt koordinatsystem.
 • Du visar att du kan använda matematiska strategier för att lösa problemlösnings uppgifter.
 • Du är delaktig och visar att du kan förklara för dina kompisar hur du tänker när ni diskuterar och löser problemlösningsuppgifter i grupp. Du ställer frågor som gör att du förstår hur dina kompisar tänker.
 • Du är kritisk över det svar som du får och diskuterar med dig själv eller med en kompis om svaret kan vara rimligt.
 • Du gör dina uppgifter och visa att du kan ta ansvar för dina studier.

Utvärdering och reflektion

Efter avslutat arbetsområde så kommer du att få utvärdera:

 • Vad du har lärt dig?
 • Vilka metoder och strategier har du använt dig mest av i din kunskapsinhämtning?
 • Vilken förmåga tycker du har varit svårast att använda?
 • Om i fall vi har kunnat göra något på ett annat sätt?
 • Egna tankar och reflektioner kring arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: