Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet BILD Lå 15/16

Skapad 2016-05-08 23:34 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Bild och pyssel.
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
...

Innehåll

Syfte

I de olika bildprojekten lärs samarbete och delaktighet in . Förmågan att använda olika material,verktyg och tekniker utvecklas.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer att:

- använda olika verktyg, teknik och material, ex sockermålning, blåsmålning, svampmålning mm

- blanda färger och se vilken ny färg det blir

- tillverka bilder eller pyssel som passar till årstiden eller till en viss högtid

- klippa efter linjer

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
 • ES  1-9
  Material, redskap och tekniker Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
 • ES   9
  Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser

ES
Grundsärskolan träningskolenivå hjortsberg

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Använda olika verktyg, teknik och material, ex sockermålning, blåsmålning, svampmålning mm
Blanda färger och se vilken ny färg det blir
Tillverka bilder eller pyssel som passar till årstiden eller till en viss högtid
Klippa efter linjer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: