Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förslag: Mall Furuhällsskolan fritidshem

Skapad 2016-05-09 08:23 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering för fritidshem. Ta bort all grön text!
Grundskola F – 3 Biologi

Kort inledande text.

Innehåll

Beskrivning av barngruppen

Kortfattad beskrivning av den barngrupp ni jobbar med just nu. Antal och ålder på barnen. Antal pedagoger som arbetar med gruppen.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Skriv in text från allmänna råd för fritidshem och koppla direkt från Lgr 11.

 

Tidsplan

Under vilken tid ska planeringen gälla, hur ofta ska den utvärderas och på vilket sätt.

Elevens långsiktiga mål

Vad vill vi att eleven ska få med sig på lång sikt. Du kan koppla direkt från Lgr 11.

Elevens konkreta mål

Konkreta punkter som beskriver vad eleven kan fokusera på och som hjälper oss i bedömning och utvärderingen.

Arbetssätt och arbetsformer

 

 Hur gör vi för att nå målen och i vilka situationer kan/ska det appliceras?

Bedömning/utvärdering

 

Eleverna och pedagogerna utvärderar verksamheten.

Eleven och pedagogen gör bedömning av elevens utveckling.

Dokumentation

Hur ska dokumentationen ske? Barnen kan med fördel vara delaktiga i att dokumentera verksamheten och sin egen utveckling.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: