Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering teamplan Hattstugan maj 2016

Skapad 2016-05-09 08:56 i Soldatängens förskola Partille
Förskola

Denna utvärdering från Hattstugan bygger på teamplan och en text i löpande form som fått växa fram och är fortfarande vid liv. Vår verksamhetsberättelse fyller två syften; en minnesbank över året men även som stöd i våra kopplingar till likabehandlingsplan och läroplan. Vad har varit bra? Vad kan bli bättre?

 

 

Innehåll

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Vår vision


 
Vi vill att verksamheten ska vara trygg rolig och inspirera till nyfikenhet som i sin tur inspirerar till fortsatt lärande.
Vår strävan är att alla barn ska känna sig trygga och harmoniska och ha det bra under sin tid i förskolan. Vi utgår från barnens förundran över hur saker och ting hänger ihop och arbetar tematiskt med det som upptar deras intressen och livsvärldar.


 

Fokusområden Oxleds förskolor 2015-2016

I år har Oxleds förskolor valt två fokusområden

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
  • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

Till stöd har vi 

  • Litteratur "Mediapedagogik på barnens villkor" 
  • Litteratur " Vad berättas om mig"

Hur blev det?

 

Exempel från vardagen

En naturtavla har vuxit fram under våren. Alla barn har getts möjlighet att bidra med "sitt". Det kan vara allt från en härlig tanke och ide till en faktisk "rödmyra" som kommit till. Tema-arbetet har flera syften. Naturen ligger oss varmt om hjärtat och projektet har vuxit fram utifrån barnens kunskaper men även ny fakta som vi tagit reda på tillsammans. Tavlan har även blivit en symbol för alla barns delaktighet utifrån individuella förutsättningar (se likabehandlingsplan). Ingen tanke är fel och vill barnen inte delta är det ett ställningstagande men inget som är skrivet i sten. Kanske vill de bidra vid ett senare tillfälle? Projektet ska vara lustfyllt och till för alla. Vi har inte dokumenterat arbetet från start men det är en tanke from nu. Detta för att ge barnen en bild av ett växande projekt och att få se sin lilla del i det stora och att alla behövs för helheten. Vi vill även betona att resultatet inte är målet utan resan dit är det viktiga och att vi får med oss alla som önskar och vill följa med.

Vi har fortsatt med våra gruppdagar på tisdagar. Grupperna (gula, orange och röda prickar) är i grunden baserade på barnens ålder vilket inte är helt i lag med likabehandlingsplanen som menar på att detta diskriminerar barnen utifrån deras ålder. Vi tänker att gruppindelningen inte är permanent och barnen som inte känner samma tillhörighet till sin "prick" är välkommen att delta i en annan grupp som kanske ska göra något mer tilltalande en dag. Detta är något vi kommit fram till genom att utvärdera första terminens gruppdagar. Barnens intressen blir därmed gruppens "indelningsgräns "och inte deras ålder. Vi vill betona vår tanke; I början av ett läsår är barnen, som vi ännu inte känner, "bara" 10:or, 11:or och 12:or så det är svårt att dela upp sig på annat vis.  

 

HUR VET VI ATT VI UPPNÅR DET VI ÖNSKAR


 Vi tänker att ett kvitto på "lyckat arbete” är när vi känner att barnen kan komma till oss med sina tankar. Att barnen kan och får visa hela känsloregistret. Alla dagar är det inte solsken och ibland är man ledsen eller arg och det är helt ok.

-Koppling till likabehandligsplan och läroplan; Vår avsikt är att se alla barn och ge dem utmaningar som är lämpliga för just deras utveckling. Och vi försöker hela tiden se över vårat arbetssätt och metoder för att inte glömma någon. Exempelvis gå igenom bilder på kameror/ipads för att upptäcka barn som sällan syns i läroprocesser osv. Under vissa gemensamma projekt är vi nogranna med att notera vilka barn som gjort vad eller sagt något specifikt för att även här upptäcka de "tysta barnen" så att "tillsammans-arbetena" inte drivs enbart av vissa barn.

 

 

 

Var är vi?

 

FRAMÅTANDA

Hattstugan tänker att det är viktigt att sätta upp rimliga mål utifrån vårt uppdrag och med de resurser och förutsättningar som finns att tillgå. Det är viktigt att formulera målet så alla uppfattar det på samma sätt och därmed styr skutan åt samma håll.

För att defintiera kommunens ledord tänker vi att "Tysta samtal" är en bra metod för att reda ut begrepp både för oss själva och för varandra.

 ALLAS LIKA VÄRDE

- Hur arbetar ni för att att bemöta alla barn oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet?

Vi tänker att "behandla alla lika" betyder inte "allas lika värde" liksom att likabehandlingsplanen, trots själva ordet, egentligen går ut på att behandla alla utifrån dess förutsättningar i livet och det innebär med andra ord inte att alla behöver lika mycket eller lika lite. Vi är alla olika men förtjänar att ses som de vi är.

 PROFESSIONALITET

Vad innebär det att bemöta våra "kunder" på ett professionellt sätt?

- En tydlig bild över vårt uppdrag (varför jag är här)

- Öppenhet att lära av varandra

Att vara öppen och flexibel så det gagnar verksamheten och gör skillnad för barnen  i en god arbetsmiljö som fungerar för alla

 

 

 

Vart ska vi?

 

 

FRAMÅTANDA

Hattstugan tänker att det är viktigt att sätta upp rimliga mål utifrån vårt uppdrag och med de resurser och förutsättningar som finns att tillgå.

 

 

PROFESSIONALITET

Vad innebär det att bemöta våra "kunder" på ett professionellt sätt?

- En tydlig bild över vårt uppdrag (varför jag är här)

- Öppenhet att lära av varandra

Att vara öppen och flexibel så det gagnar verksamheten och gör skillnad för barnen  i en god arbetsmiljö som fungerar för alla

 

 ALLAS LIKA VÄRDE
- Hur arbetar ni för att att bemöta alla barn oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet?

Vi tänker att "behandla alla lika" betyder inte "allas lika värde" liksom att likabehandlingsplanen, trots själva ordet, egentligen går ut på att behandla alla utifrån dess förutsättningar i livet och det innebär med andra ord inte att alla behöver lika mycket eller lika lite. Vi är alla olika men förtjänar att ses som de vi är.

 Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum"?

Vi känner att vårt utvecklingsområde just nu är att hitta ett fungerande arbetsätt för att få in Unikum som ett naturligt inslag i vårt pedagogiska dokumenterande. I dag på Hattstugan står vi med benen i både den analoga och digitala världen. Vi tänker att höstens inspirerande måndagar ska hjälpa oss att arbeta mer systematiskt då vi kan få till veckoreflektioner på ett sätt som tidigare inte varit möjligt i samma utsträckning.   

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

 

Hur gör vi?

 

Hur gör vi?

 


Vara närvarande och inlyssnande vuxna som har för avsikt att ”se alla barn” och ge dem tid att utvecklas i sin egen takt. För att säkerställa att inget barn kommer skymundan avser vi varje vecka (rullande) att ha olika ”ansvarsbarn” som vi fördelar på oss pedagoger. Anledningen till att vi byter så ofta är för att vi vill ge barnen nya möjligheter och utmaningar. Vi tror att det är bra då vi alla är olika och har olika sätt att se på barnen. Det är svårt att hinna med alla i synnerhet de barn som inte gör så mycket väsen i från sig. Med denna uppdelning säkerställer vi vår avsikt att se alla barn och kan därmed närma oss vår formulerade målbild.

Likabehandlingsplanen kopplat till teamplanen

Likabehandlingsplanen ska främja, förebygga och åtgärda diskriminering. Det ska vara ett målinriktat arbete med en tydlighet i vad som görs. Som vi tidigare skrivit så vill vi att vår verksamhet ska vara trygg rolig och inspirera till nyfikenhet som i sin tur inspirerar till fortsatt lärande. Vi har en strävan är att alla barn ska känna sig trygga och harmoniska och ha det bra under sin tid i förskolan. Metod:

Vi utgår från barnens förundran över hur saker och ting hänger ihop och arbetar ständigt med det som upptar deras intressen och livsvärldar. Hur? Genom att vara lyhörd och närvarande pedagog med strategiskt tänkande.  

 

Vi har tex behövt se över tambursituationen för att allt ska fungera smidigare. Som i så många andra rutinsituationer krävs det struktur och att alla vet sin plats. Men det viktigaste är att dela upp barnen så ofta som möjligt för att skapa lugnare miljöer för alla inblandade.

Vi alla känner just nu en stress runt mellanmålet som numera kommer innefatta 22 barn på 2 pedagoger varje dag. Hur ska vi gå tillväga för att det ska bli lugnare för alla?

Vi måste bli bättre på att skriva ner våra kartläggningar och utvärderingar.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: