Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

utvärdering Orangeteamplan maj 2016

Skapad 2016-05-09 09:25 i Soldatängens förskola Partille
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Denna utvärdering och analys bygger på teamplanen.

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2015-2016

I år har Oxleds förskolor valt två fokusområden

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
  • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

Till stöd har vi 

  • Litteratur "Mediapedagogik på barnens villkor" 
  • Litteratur " Vad berättas om mig"

Hur blev det?

Arbetslaget svarar på frågorna:

  • HUR BLEV DET?

En fin stämning mellan barnen och ett respektfullt språk gentemot varandra. När något barn upplever sig inte lyssnad på tar vi upp det vid det dagliga mötet eller spontanmöte.

  • HUR VET VI DET?

  • Barnen säger stopp och värnar om sin integritet, mer nu än förut. När kamrater inte lyssnar kommer de till oss vuxna. som närvarande vuxen ser vi och hör vad som händer i de flesta fall.

 

  • HUR SER VI DET?

  • vi ser det genom att barnen använder de "redskap" vi har gett dem. förtroendet mellan barn/barn och vuxen/barn är stort.

Beskriv ert arbete. Vilka processer har ni arbetat med i barngruppen och vilka processer och utmaningar har ni i arbetslaget arbetat med?

Utgå från våra fokusområden :

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

Vi har börjat att blogga i unikum och lagt in enstaka inlägg i lärloggen. Men vi tränar oss vidare.

Ska börja lägga in veckoplaneringen i unikum nästa termin.

 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Att alla barn blir lyssnade på att vårat förhållningssätt gör att alla barn känner sig trygga och respektfullt bemötta av  oss vuxna men även sina kamrater.

Var är vi?

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde FRAMÅTANDA

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Stödfrågor: 

 

Hur arbetar vi idag med fokusområdet? 

Varför arbetar vi som vi gör?

Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?

Hur använder vi oss av ipads och andra digitala hjälpmedel?

Vilka alternativ finns? Hur kan vi göra istället. 

Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

 

Vi arbetar i framåtandans tecken genom att våga göra "kullerbyttor" i det dagliga arbetet och låta barnen göra detsamma att kunna våga misslyckas och prova  om igen.

vi ser en stor vinning i att lyssna in barnen och stötta och inspirera i det som just nu intresserar dem. vi ser att barnen är ivriga och glada och de hjälper varandra och lusten att lära blir stor.

Ipads och datorer använder vi mer och mer . Vi tar fram och googlar och tittar på olika inslag beroende på intressen. Men vi kan fortfarande bli bättre på det. jobbar med olika lärprogram på ipaden ibland.

 

 

 

 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde 
PROFESSIONALITET 

Respektfullt bemötande och se alla människors lika värde.

- Vad innebär det att bemöta våra "kunder" på ett professionellt sätt? att våga ge barnen en insikt om hur de är och vad de kan bidra med .
 
ALLAS LIKA VÄRDE 
- Hur arbetar ni för att att bemöta alla barn oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet?

 

Genom dagliga samtal i grupp, att ge utrymme för olika tankar och ideer, att det är ok att tycka och tänka olika. Alla måste få vara den man är. att få en insikt om hur man är och hur det kan påverka andra.

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Stödfrågor: 

Hur arbetar vi idag med fokusområdet?

 

Varför arbetar vi som vi gör?

vårt förhållningsätt gör att vi ser nöjda glada nyfikna barn. barn som visar respekt och kräver respekt för den dem är och de dem tycker. Men samtidig ser vi en vilja att kompromissa för att lek och aktivitet ska fortgå.

 

Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

 

Vart ska vi?

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Sammanfatta era utvecklingsområden

 

Utgå från kommunens fokusområden

FRAMÅTANDA
PROFESSIONALITET
 ALLAS LIKA VÄRDE

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum"?

Fortsätta med att träna på unikums alla områden.

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Fortsätta som tidigare.

 

 

Hur gör vi?

 

Hur gör vi?

 

Vilka tankar har ni inför nästa läsår utifrån årets fokusområden?

 Vi ska bli ett nytt arbetslag till hösten, vi kommer att fokusera på att bli ett väl fungerande arbetslag. Målet är gamla rävar som kan göra många kullerbyttor.

 

 

 

Avsnitt 8

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: