Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärderingsmall teamplan avd Gula maj 2016

Skapad 2016-05-09 10:13 i Soldatängens förskola Partille
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Denna utvärdering och analys bygger på teamplanen.

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2015-2016

I år har Oxleds förskolor valt två fokusområden

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
  • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

Till stöd har vi 

  • Litteratur "Mediapedagogik på barnens villkor" 
  • Litteratur " Vad berättas om mig"

Hur blev det?

Arbetslaget svarar på frågorna:

  • HUR BLEV DET?

  • HUR VET VI DET?

  • HUR SER VI DET?

Beskriv ert arbete. Vilka processer har ni arbetat med i barngruppen och vilka processer och utmaningar har ni i arbetslaget arbetat med?

Utgå från våra fokusområden :

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

Arbetslaget observerar och dokumenterar barngruppen/individen under hösten 2016, genom att ta kort, filma, samtala. Den samlade dokumentationen analyseras av arbetslaget  och utifrån den utmanas och stimuleras barnen. Mycket dokumentation ligger på unikum i den gemensama och enskilda lärloggen. Arbetslaget har även skrivit om verksamheten på tavlan och tagit kort på det som skrevs varje dag. Innan utvecklingsamtal i grupp analyserade vi all samlad dokumentation ( bilder och texter ) och presenterade det som en helhet för föräldrarna, barnen och oss själva.

Att dokumentera via unikum har gett en tydligare bild av den pågående verksamheten och barnens lärande, där vi haft större chans att få en reflektion från föräldrarna. Arbetslaget har även fått en gemensamm forum för att följa verksamhetens utveckling och barnens lärande, även kollegiallt lärande över huset och kommunen

 

Reflektioner, responsen, intervjuer, observationer har visat och gett feedback på det som verksamheten har genomsyrat och dess fokusområden vi haft. Vi ser och hör att barnen har utvecklats och lärt sig utav det som erbjudits. Exempel på det är att barn kan räkna, sortera, bygga, benämna färger, empati mot varandra.

 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Motto: alla kan om de får tid, möjlighet och medel. VI lyssnar på varandra och andra, arbetslaget visar ett fint bemötande mot varandra vilket speglar sig på barnen. Vi löser konflikter tillsammans och lär oss av de, vi låter barnen ha konflikter och lär de ta ansvar för sitt agerande. Vi jobbar på golvet och är närvarande och involverade i barnens lek . Vi skapar reglerna tillsammans med barnen, bekräftar de i den känslan de känner och är tydliga med varför/varför inte saker och ting är inte genomförbara just nu... Exempel: barnen hjälper varandra vid på- och avklädning. Vi berömmer individen för den du är, ingen värdering i det materialistiska oavsett pojke eller flicka. Vi upplever att barnen agerar på samma sätt, ränder på strumporna, färgen på tröjan, ingen betydelse om pojke har klänning utan mer fokus på färg och ev tryck.

Var är vi?

Fokusområde: Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde FRAMÅTANDA

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Stödfrågor: 

Hur arbetar vi idag med fokusområdet? 

Varför arbetar vi som vi gör?

Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?

Hur använder vi oss av ipads och andra digitala hjälpmedel?

Vilka alternativ finns? Hur kan vi göra istället. 

Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

 

 Vi dokumenterar barnens lärande via unikum. Bra hjälpmedel är lärplattan, vi tar kort och lägger upp, analyserar och publicerar.

 

Fokusområde: Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

 
Utgå från kommunens utvecklingsområde 
PROFESSIONALITET 
- Vad innebär det att bemöta våra "kunder" på ett professionellt sätt?

Vi har ett professionellt bemötande vid lämning och hämtning, är tydliga utifrån det uppdraget vi har, pratar om vad barnen lärt sig, fått vara med om och dela med oss utav den visionen vi har med verksamheten. Varje dag tar vi emot i hallen, för att varje individ skall känna sig sedda, barn som anhörig. Vilket vi fått mycket bra respons på, att de upplever sig sedda och hörda.

 
ALLAS LIKA VÄRDE 
- Hur arbetar ni för att att bemöta alla barn oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning eller etnicitet?

Vi arbetar med individen och dess behov oavsett ovanstående, allas lika rätt till att vara här och ta del av det som erbjuds i verksamheten. Exempel alla barn får ta mat själva vid måltiderna, försöka klä på sig, få möjlighet att leka med det man önskar och med den man vill. Vi har jobbat med kulturer och länder där vi skapat flaggor, smaka på mat från olika länder, lyssnat på språk genom sagor och sånger.

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Stödfrågor: 

Hur arbetar vi idag med fokusområdet?

Varför arbetar vi som vi gör?

Vad saknar vi kunskap om och hur ska vi ta reda på mer?

 Vi utvärderar regelbundet på gemensam planering och tittar på hur vi går vidare utifrån den verksamheten som erbjuds, och utifrån barnens intresse och behov. Vi vill och får se processen i det som intresserar våra barn. Exempel: bussprojektet, vi bygger en buss inomhus, reser med den, tittar på "riktiga" bussen utomhus, åker buss till Partille, vi sjunger bussången. Barnen pratar fortfarande om buss.

Vart ska vi?

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Sammanfatta era utvecklingsområden

 

Utgå från kommunens fokusområden

FRAMÅTANDA
PROFESSIONALITET
 ALLAS LIKA VÄRDE

 

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum"?

 Att lära mer om den individuella lärloggen. Mängden av dokumentation och hur dokumenationen sak se ut......

Vilket blir ert arbetslags utvecklingsområde inom fokusområdet "Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Fokusera mer på att erbjuda en miljö som utmanar alla de barn vi har. Vi vill skapa ett rum i rummet som utmanar till att prova på allt, ex. en miljö på samma plats som erbjuder en mix av allt, bilar, dockor, kläder... där alla är välkommna att leka tillsammans och att alla kan hitta nåt av intresse... Exempel att göra om ateljén till ett skapande och lekrum över gränserna.

Hur gör vi?

 

Hur gör vi?

 

Vilka tankar har ni inför nästa läsår utifrån årets fokusområden?

Vi ser över de lekarna som finns och vad som behöver införskaffas in för att skapa en lekmiljö som erbjuder lite av varje att prova på.....målet är också att observera den nya barngruppen till hösten. Vi vill förkovra oss och få inspiration av en föreläsning vi vill gå på, Hur påverkar förskolans olika pedagogiska rum barns lärande? (Förskolans rikskonferens 2016)

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: