Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv VT-16 Team 8 Språkhistoria, grannspråk o minoritetsspråk

Skapad 2016-05-09 10:48 i Gammal Trelleborg
Grundskola 8 Svenska

Området Språkhistoria, grannspråk o minoritetsspråk baseras på genomgångar, tv-programmet "Värsta språket"  samt Portal s. 99-105.

Arbetet med detta område pågår från vecka 14 till vecka 18!

Det som kommer att bedömas är följande:

Hur pass aktiv eleven är i diskussioner och under arbetet på lektionerna. Dessutom avslutas området med ett skriftligt prov samt en övning som syftar till att varje elev gör en egen tidslinje över vad som hänt i den svenska språkhistorien från början och fram till idag.

Matriser

Sv
Svenska åk 7-9

F
E
C
A
Läsförståelse
Att kunna sammanfatta olika texters innehåll
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.

SKRIVA

F
E
C
A
Söka och sammanställa
Att kunna söka, välja ut och sammanställa information
Du använder information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du använder information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relatvit väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du använder information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

TALA

F
E
C
A
Samtala samt framföra åsikter
Att kunna samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter
Du för till viss del samtalen och diskussionerna framåt med enkla och tilll viss del underbyggda argument
Du för samtalen och diskussionerna framåt med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du för samtalen och diskussionerna framåt med välutvecklade och väl underbyggda argument. Du fördjupar eller breddar samtalen och diskussionerna.

SPRÅK

F
E
C
A
Språkliga varianter
Att kunna föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang .
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: