Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikprocessen vt 2016

Skapad 2016-05-09 12:27 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Teknik

 

Syfte

Utveckla intresse för teknik och förmågan att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Ge förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar. Ge möjlighet att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön.

 

Innehåll

Centralt innehåll

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken ändrats över tid.

 

Uppgift

 

 • Konstruera en råttfällebil i grupp. Målet är att råttfällebilen ska åka så lång och rak sträcka som möjligt.
 • Dokumentationer kring råttfällebilen och teknikutvecklingsprocessen.
 • Materialkunskap

Teknikutvecklingsarbetets olika faser:

 

 • identifiering av behov,
 • undersökning,
 • förslag till lösningar,
 • konstruktion och utprövning.

Dokumentation

 • Skiss över bilen med ingående delar.
 • En ritning med utsatta mått, sett ur ett perspektiv, på den slutgiltiga råttfällebilen.
 • Bilder eller skisser med förändringar av bilen under processens gång.
 • Motivera val och förändringar ni gjort på vägen.
 • En beskrivning över konstruktionen och hur de olika delarna fungerar ihop.
 • Förklara och motivera materialval samt val av ingående komponenter och konstruktioner.
 • Analysera och förklara vilka faktorer som påverkar hastigheten och körsträckan hos din råttfällebil.
 • Förslag på förbättringar.

 

Arbetssätt

Ni kommer att jobba i grupper om tre och tre, där ni konstruerar en gemensam råttfällebil.

 

Ni ska göra varsin egen ritning – fördela i gruppen så ni gör en vy uppifrån, en från sidan, en framifrån eller en bakifrån.

 

Du skriver en egen text kring alla punkterna ovan, utifrån bedömningsmatrisens olika kvalitativa nivåer.

 

Avsluta varje tekniklektion med att dokumentera i 5-10 min och uppdatera följande tre punkter i din digitala loggbok:

 

✘ Vad har vi gjort under denna lektion.

✘ Vilka förändringar har vi gjort och varför.

✘ Vad skall vi göra nästa lektion.

Länkar

 

https://www.youtube.com/watch?v=A8eVb6WoSGw

Teknisk ritning

 

Videoklipp på ca 5 min som visar hur man gör en enkel ritning med tre vyer.

http://www.youtube.com/watch?v=R_wkMF8XzoI

 

Ritning i tre vyer (svårare)

https://www.youtube.com/watch?v=MYESTON7ogw

 

http://www.logistikteamet.se/pdf/9789188816245.pdf

Vältmetoden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: