Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bildtekniker

Skapad 2016-05-09 13:16 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Bild

I det här området arbetar vi med olika tekniker. Man kan arbeta med för att skapa djup och realism i en bild. Du kommer att få prova på en del olika "verktyg" som tex enpunktsperspektiv, skuggning,  valörskala / gråskala.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • veta att man kan använda skuggor för att skapa en illusion om djup i en bild
 • veta var skuggan faller utifrån var ljuset i bilden finns
 • känna till enpunktsperspektiv
 • ha framställt en bild med hjälp av enpunktsperspektiv
 • känna till tekniker för att förstora en bild
 • Ha framställt en förstoring av valfri bild i minst skala 1:2
 • Känna till begreppet symmetri
 • Kunna använda dig av symmetribegreppet när du skapar en bild
 • ha värderat ditt eget och en kamrats arbeten

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, titta på film och framför allt teckna och måla.

Vi kommer att bedöma...

Bedömningen i processen i de olika arbetsområdet kommer att ske löpande .

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild 4-6

Lägre
>
>
Högre
Tekniker
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Formulera handlingsalternativ
Du har ännu inte visat din förmåga inom detta område.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: