Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ 7A Diary of a Wimpy Kid

Skapad 2016-05-09 13:48 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Läs- och hörförståelse samt book talk och reflektioner.
Grundskola 7 Engelska

Is it a book or a cartoon? Or both!

This book will take you through the ordinary and extra-ordinary life of Greg Heffley in Jeff Kinney's novel Diary of a Wimpy Kid.

 

Innehåll

Förmågor vi utvecklar:

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Muntlig interaktion
 • Skriftlig förmåga

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Planering och uppgifter

This is how we will take on the novel:

Week 19:

Chapter 1-14 + reflections on Showbie

Week 20

Chapter 15-30 + reflections on Showbie

Week 21

Chapter 31-42 + reflections on Showbie

Week 22

Chapter 42-50 + final reflection on Showbie

You must read at least 25 chapters (withoutusing the listening aid)

 

Matriser

En
BÅ 7A Diary of a Wimpy Kid

Receptition

Lägre nivå
Högre nivå
Läs- och hörförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i "Diary of a Wimpy Kid"
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i "Diary of a Wimpy Kid"
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i "Diary of a Wimpy Kid"
Hur du visar att du har förstått
Du kan visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer

Skriftlig förmåga

Lägre nivå
Högre nivå
Variation (både ordörråd och meningsbyggnad)
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Du kan formulera dig enkelt, varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Flyt
Du uttrycker dig med visst flyt.
Med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Språkliga företeelser

Lägre nivå
Högre nivå
Strategier
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar kommunikationen
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Ordförråd
Den grundläggande grammatiken fungerar bitvis och du använder ett enkelt språk
Du behärskar den grundläggande grammatiken väl och du varierar ditt språk till viss del.
Du behärskar grammatiken väl och kan tillämpa den i olika situationer och du varierar ditt språk anpassat till uppgiften.
Struktur
Din meningsbyggnad fungerar till viss del.
Din meningsbyggnad är korrekt och varierad.
Din meningsbyggnad är korrekt, varierad, samt visar exempel på avancerad meningsbyggnad.

Muntlig förmåga

Lägre nivå
Högre nivå
Uttrycka sig muntligt
Du uttrycker dig begripligt och enkelt. Du anpassar din kommunikation i någon mån till mottagare och syfte.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt. Du anpassar din kommunikation till viss del till mottagare och syfte.
Du uttrycker dig tydligt och med flyt. Du anpassar din kommunikation till viss del till mottagare och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: