Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1600-talets Sverige

Skapad 2016-05-09 14:37 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Historia
...

Innehåll

Mål för elev

Vi ska utveckla förmågan att
- jämföra och se samband
- reflektera över sin egen o andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

Innehåll

Vi ska studera
- den svenska statens framväxt och organisation
- det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser    för olika människor och grupper runt Östersjön.
- migration till och från samt inom svenska riket.
- vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument kan berätta   om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag.

Genomförande

Vi ska
- läsa i historieböcker (främst När Sverige var som störst), studera bilder, se undervisningsfilm
- samtala och läsa i såväl helklass som i mindre grupper
Ord och begrepp: kronologi, förändring, likheter, skillnader, orsak, konsekvens, stormaktstiden, nya tiden, rådet, rikskansler, de fyra stånden, migration,  abdikera, envälde, flottan, slaget vid Lund, monument, snapphanar, barock, källa  + ord vi samlar under arbetets gång
Tid: v 20 – 23

Redovisning

Du kommer att få såväl muntliga som skriftliga uppgifter, där du ska visa att du kan jämföra och se samband. Du ska också visa att du kan använda de ord och begrepp vi arbetar med.

Elevinflytande

Vi inleder arbetet med att alla tänker efter:
Vad vet jag om 1600-talets Sverige? och gör var sin tankekarta över detta.
Vi avslutar på samma sätt, så att alla kan se vad de lärt sig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: