Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och pengar

Skapad 2016-05-09 15:00 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Samhällskunskap

Visa lärande:

Ditt deltagande på lektionerna. Det är viktigt att du deltar aktivt genom att utföra de olika arbetsuppgifter du får, både individuella och i grupp. Du deltar genom att uttrycka egna åsikter och framföra argument för dessa, men också genom att lyssna och ta del av dina kamraters tankar och åsikter.

* Dina kunskaper om hur familjers ekonomi kan se ut och vad en familjs pengar behöver räcka till.

* Dina kunskaper om vad bidrag, lån, ränta och försäkringar är för något och när de kan vara bra att ha. 

* Dina kunskaper om olika sorters arbeten, om varor och om tjänster. Vad arbetar vi med? Vad är en vara? Vad är en tjänst?

* Dina kunskaper om lagar och regler om arbete och om fackföreningar.

* Dina kunskaper om skatter. Varför finns de? Vad används skattepengarna till? Du ska också kunna argumentera för och emot skatter.

Mål:

 • lär dig om dina egna pengar
 • lär dig om familjens pengar och vad de ska räcka till
 • lär dig om olika yrken nu och i framtiden
 • får kunskaper om regler och lagar om arbete
 • lär dig vad skatt är och vad skattepengarna används till
 • vågar, kan och vill uttrycka din åsikt i många olika sammanhang, både i tal och i skrift.

Områdesbeskrivning:

* Läsa om arbete och pengar i Samhällskunskapsboken.

* Titta på och reflektera över olika filmer om pengar, arbete och ekonomi.

* Utföra individuella arbetsuppgifter, både hemma och i skolan, där du får framföra hur du tycker och tänker kring exempelvis olika yrken och om skatter.

 

 

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Kommer att bedöma/dokumentation

Matriser

Sh
Arbete och pengar

Reflektera över hur människan och samhället förändras och fungerar tillsammans. Analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv.

E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

E
C
A
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.

Söka information om samhället från olika källor och värdera om källorna är viktiga och pålitliga.

E
C
A
Söka information och vara källkritisk
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: