Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter år 3

Skapad 2016-05-09 15:39 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med djur och växer som finns i Sverige.
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med djur och växer som finns i Sverige.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Undervisningen kommer att innehålla: 

 • genomgångar
 • film
 • egna undersökningar av naturen
 • dokumentation

Visa vad du lärt dig

Eleven kommer utifrån öppna frågeställningar få visa sina kunskaper muntligt eller skriftligt. 

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig från v. 34-37.

Bedömning

Jag kommer att bedöma elevens förmåga att:

 • använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom NO.
 • genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i NO.
 • använda för årskursen anpassade kunskaper i NO.

Jag kommer även att bedöma om eleven förväntas nå kunskapskraven för år 3 i NO. Se nedan!

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: