Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-05-09 21:28 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Du behöver bara läsa texten i fet stil för att förstå vad du ska kunna och göra.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matematik - Geometri - Denice

Syfte / Förmågorna

  • Använda matematiska begrepp och deras samband - Expertord
  • Använda lämpliga metoder för att göra beräkningar

 

Centralt innehåll

  • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor,
    fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylinder och rätblock samt inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  • Jämförelse och uppskattning av matematiska storheter. Mätning av längd med vanliga nutida och äldre måttenheter. 

 

Kunskapskrav

Eleverna har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleverna kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri.

Eleverna kan redogöra och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.

 

Konkretisering av kunskapskrav

Vi ska kunna använda expertord. Exempelvis meter, centimeter, cirkel, kon, omkrets och skala.

Vi ska kunna räkna olika matteuppgifter inom geometri. Exempelvis kunna omvandla längdenheter, kunna känna igen och veta figurers och kroppars utseende, kunna räkna omkrets och area, kunna förminska och förstora objekt och kunna använda skala.

Vi ska också veta skillnaden på spetsig, trubbig och rät vinkel. 

 

Vad kan vi om geometri?

Olika former. Cirkel, triangel, oval, kvadrat, rektangel, cylinder, romb. Längdenheter, meter, centimeter, millimeter, tum, decimeter, kilometer, mil, fot. Mäta, vinklar. Former, cirkel, fyrkant/kvadrat, triangel, kon, cylinder, pyramid, rätblock, hexagon, oval. Hörn, sidor. Omkrets, area. Mått= tum, meter, centimeter, decimeter, millimeter, famn, fot, kilometer och mil, diameter 

 

Undervisning

Genomgång på tavlan

Kahoot

Plansch 

Ute-matte

Räkna enskilt

Matte-lekar

 

Bedömning

Diagnoser

Kahoot

 

Expertord

Meter
Decimeter
Centimeter
Millimeter
Fot
Tum
Aln
Famn

Rektangel Rätblock
Kvadrat Kub Pyramid
Triangel Kon
Cirkel Klot Cylinder
Månghörningar

Kropp
Figur

Omkrets
Area

Förstoring
Förminskning
Skala

Trubbig vinkel
Spetisg vinkel
Rät vinkel
Hörn 
Kant 
Sidoyta

Matriser

Ma
Multiplikation & divison

-->
-->
-->
-->
Eleven är på väg att tillägna sig grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven är på väg att lära sig använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och köra enkla rutinuppgifter inom geometri.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri, sannolikhet.
Eleven är på väg att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder så bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer, och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: