Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-05-09 21:52 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 6 Teknik
...

Innehåll

Syfte

Att lyfta fram vetenskapliga upptäckter och innovationer, hur de har påverkat samhällets utveckling, identifiera olika system och sammanhang.

Uppgifter

 • Bron

Matriser

Tk
Teknik - Innovationer

Rubrik 1

Tanken är att du inte bara ska betrakta föremål som fristående innovationer utan också se att de enskilda föremålen är sammanlänkade med varandra på många olika sätt. Du ska öva din förmåga att kunna identifiera särskilda behov och komma på kreativa sätt att tillgodose dessa så att du får en insikt i den process som en innovatör genomgår för att ta fram produkter som är riktade till särskilda målgrupper.
 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Ny aspekt
Påbörjad eller ej påbörjad förmåga
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Insikt och förstålse
Du kan förklara vad en innovation är och ge beskrivningar på olika tekniska lösningar som samverkar för att uppnå användbarhet och funktion
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Granska och undersöka
Du kan undersöka och granska hur föremål är kopplade till olika innovationer
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentering
Du dokumenterar dina undersökningar i text och bild där det går att följa din avsikt med arbetsuppgiften
 • Tk  4-6
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Individ och samhälle
Du kan förklara vad som skapat behovet av innovationer och hur innovationer har påverkat och förändrat vår vardag från dåtid till nutid.
 • Tk  4-6
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
För- och nackdel
Du kan visa på och förklara om olika fördelar och nackdelar som innovationer skapar för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  4-6
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: