Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion

Skapad 2016-05-10 09:06 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Teoretiskt och praktiskt arbete med konstruktioner.
Grundskola 6 Teknik

Visa lärande:

Du kommer tillsammans med en kamrat få rita och ev bygga en hållbar konstruktion. Du kommer även att få bedöma andras konstruktioner efter vissa givna kriterier.

Mål:

 • Arbeta tillsammans med andra där ni kommer att få planera och ev tillverka en enkel brokonstruktion med hjälp av laborativt material. 
 • Redovisa tankar kring och resultat av den egna konstruktionen muntligt/skriftligt. 
 • Kunna använda och förstå de speciella ord och begrepp som används i samband med arbetsområdet.

 

Områdesbeskrivning:

Du kommer att få undervisning i hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, t.ex.hus och broar.

Du kommer att få kunskaper om ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Du kommer att få lära dig hur man dokumenterar i form av skiss med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser.

Innehåll

Läroplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: