Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi VT 15 Förändringarna på 1800-talet

Skapad 2016-05-10 09:55 i Gammal Trelleborg
Jordbrukets omvandling och industrialiseringen
Grundskola 6 Historia

Hur förändrades livet under 1800-talet? Vad var orsakerna till förändringarna?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • Hi  4-6
    Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  • Hi  4-6
    Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  • Hi  4-6
    Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Detta ska vi göra

Vi kommer att läsa, diskutera och se film. Vi arbetar med olika arbetsuppgifter som tillhör området. En del nya ord och begrepp blir det och så funderar vi över vad man kan lära av historien?

Matriser

Hi
Historia åk 4-6

Kriterier

Når ännu ej målen
Klicka för att redigera
Når målen
Klicka för att redigera
God måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Mycket god måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa..
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: