Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt-16 Hinduism

Skapad 2016-05-10 10:23 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vad tror hinduerna på? Hur utövas religionen? Vilken människosyn genomsyrar religionen och samhället?
Grundskola 9 Religionskunskap
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Konkretisering

 Eleverna ska under arbetsområdet visa att de:

- har faktakunskaper om religionen.

- kan analysera urkunder.

- kan bedöm källors trovärdighet.

 

Undervisning

Eleverna tittar på film, läser texter svarar på frågor och diskuterar centrala tankegångar och religiösa handlingar. eleverna jobbar enskilt och i grupp, gör uppgifter och lämnar in. 

Bedömning

Bedömning görs utifrån diskussioner, uppgifter och lektionsarbete. Bedömning sker i form av en matris, se nedan.

Matriser

Re
Hinduism

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om hindusimen
Trosuppfattning Skrifter Ritualer
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Samband med samhälleliga förhållanden
Kastsystemet
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: