Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället - Hur funkar det i staden där jag bor?

Skapad 2016-05-10 12:07 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap

Du bor i ett samhälle. Det var människor förr i tiden som bildade din stad och det är människorna här nu som tillsammans gör att det funkar. Massor av människor måste göra sitt arbete varje dag för att allt ska klaffa. Häng med in i myrstacken du bor i och se hur allt hänger ihop!

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Sh  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Sh  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Sh  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Sh  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • Sh  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Sh  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Sh   3
  Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Sh   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Sh   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • Sh   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • Sh   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Syfte Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

De stora frågorna

Varför bildas samhällen just där de bildas?

Vad behövs det för yrken och verksamheter för att allt ska funka varje dag?

Och vad händer egentligen när någon del inte funkar?

Hur vi ska lära oss

Ni kommer att se film och prata om samhällens bildande och utveckling tillsammans. Ni kommer också att göra studiebesök på verksamheter i närområdet. Ni ska bygga en modell av ett samhälle och dess samhällsfunktioner. Ni ska också få klura på vad som händer när olika saker i samhället inte fungerar. 

Ni kommer att lära er och arbeta utifrån begreppen:

samhälle

natur/miljö

samhällsfunktioner

yrke/verksamhet

varor/tjänster

betalningsformer

Efterhand som ni lär er kommer ni att fylla i en stödmall för att komma ihåg.

Det här ska bedömas

Se matris.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: