Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, Tabeller & Diagram 4 C

Skapad 2016-05-10 14:05 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syftet med matematik undervisningen

Undervisningen i matematik ska leda till att du utvecklar kunskaper om matematik och hur du kan använda matematiken i vardagen och inom olika ämnesområden. Som lärare ska jag bidra till att du utvecklar ett intresse för matematik och en tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska även genom undervisningen lära dig att utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem. Du ska även utveckla din kunskap att reflektera över och värdera de val av strategier, metoder, modeller och resultat du gjort.

Du ska ges möjligheten att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer (ex. siffror, formler, tabeller, ritningar) och hur du ska använda grundläggande matematiska begrepp och metoder.

Vidare ska du genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Du ska utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Du kommer att ges möjlighet att reflektera över matematikens betydelse, användningsområden och begränsningar i vardagslivet, i andra skolämnen och under historien och därigenom kunna se matematikens sammanhang och betydelse.

När du har studerat det här kapitlet ska du kunna:

 • Kunna olika enheter för tid
 • Kunna räkna med tid
 • Kunna skriva datum på olika sätt
 • Kunna läsa av enkla tabeller
 • Kunna avläsa stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Matriser

Ma
Planering Tid, Tabell & Diagram

Måndag
Tisdag
Onsdag
V 18
Stencil om klockan Uppgifterna på s. 109 3.2 Räkna med tid
V 19
Uppgifter s. 120-121 3.4Tabeller 4.6 Medelvärde (steg 2 eller 3)
Läxa 9
Plantera träd
V 20
3.5 Diagram Egen undersökning
Läxa 10
V 21
Läxa 11 Redovisning
Teknikdag
Redovisning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: