Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äggstanning

Skapad 2016-05-10 14:30 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Ett höghöjdsprojekt med säkerhetstänk
Grundskola 7 Teknik
...

Innehåll

Rädda Ägget!

Du och din grupp ska formge och tillverka något som skyddar ett (rått) ägg.

Det ska klara ett fall från ungefär 10 meter.

 

Tänk på att du bara har 1 minut på dig att ta fram ägget ur konstruktionen för att visa/lämna det till domarna.

Av erfarenhet vet jag att stora och ömtåliga konstruktioner inte är bra.

Uppgift

Gruppen skall konstruera ett skydd som gör det möjligt att ett ägg kan kastas från övervåningen på gula huset på skolan och överleva utan att gå sönder. Ägget ska kunna tas ut från sitt skydd.

Material

läraren tillhandahåller material under lektionen som du ska använda för att dämpa fallet.

Tid

1 lektion att planera konstruktionen. 2 lektioner för att bygga. 1 lektion till att göra en ritning/kort utvärdering

Rapport

Er rapport ska innehålla en byggbeskrivning, resultat från testet, ritningar och en diskussion

Arbetsgång

Du kommer arbeta i grupp 2 och 2 och dokumentera arbetsprocessen med skisser, ord och ritning.

Du kommer praktiskt konstruera en teknisk lösning som ska rädda ert ägg.

Matriser

Tk
Teknik år 7-9

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar och använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: