Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen årskurs 2

Skapad 2016-05-10 14:33 i Ringstorpsskolan Helsingborg
I vårt tema om SKOGEN kommer vi att lära oss om träd, svampar, småkryp och nedbrytare i skogen.
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Vilka träd finns i vår närhet? Vilka småkryp kan du hitta? Vad är en nedbrytare för något? Vad kan du göra om du går vilse? Detta och mycket mer handlar vårt tema om. Under arbetets gång kommer vi att fläta samman ämnena no, svenska och bild. Bedömning finns under respektive ämne.

Innehåll

Mål med undevisningen

 

Våra mål med undervisningen är att du ska kunna:

 • känna igen några träd, svampar, småkryp samt nedbrytare i vår närhet för att sedan kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen. 

Vidare ska du utveckla förmågan att:

 • lyssna på dina kamrater
 • dela med dig av egna erfarenheter och kunskaper

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • läsa och lyssna på fakta
 • se på film
 • besöka Fredriksdal, Pålsjö skog och nyttja området kring skolan
 • lära oss om allemansrätten
 • skriva egna faktatexter, sagor /berättelser
 • göra egna bilder och använda olika tekniker
 • bekanta oss med konst och konstnärer som har använt skogen som inspirationskälla

Något av dina arbeten ska redovisas för klassen.

Dina texter och bilder klistras in i din bok om Skogen.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Detta ska bedömas

Din förmåga att:

 • beskriva och enkelt redogöra för en livscykel
 • beskriva och enkelt redogöra för en näringskedja
 • beskriva vad en nedbrytare (daggmask) har för betydelse
 • känna igen och namnge några svampar och träd
 • känna igen och namnge några småkryp
 • känna till allemansrätten

Vi kommer att bedöma hur väl du når målen genom att be dig berätta och på olika sätt visa vad du har lärt dig. Vi kommer att göra observationer under arbetets gång.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: