Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt engelska åk 8, videoblogg vt16

Skapad 2016-05-11 09:31 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Ett läsförståelseprojekt i åk 8 i engelska där eleverna läser boken "Stone Cold" och redovisar muntligt i videoblogg.
Grundskola 8 – 9 Engelska
...

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

De sista veckorna av våren kommer vi i engelska att läsa boken "Stone Cold" , Vill du ha stöd av inläst material så lånar vi via skolans skolbibliotek.

Till varje vecka har eleverna delmål att uppnå i sin läsning och till detta delmål ska de till fredagarna dessa veckor ha spelat in en videoblogg/podcast som skickas/delas med mig.  

Arbetssätt: 

Under lektionstillfällena kommer eleverna dels att läsa vidare i sin respektive bok men vi kommer även att varva med andra övningar inom lässtrategi och muntliga diskussioner. 

Läxan till varje fredag blir att spela in sin videoblogg/podcast och skicka  till mig.

Redovisning:

Spela in din videoblogg/podcast (på engelska) till varje torsdag eller fredag.

Videoblogg till:

Vecka 19
 - Läs t o m sidan 49 i din bok och vlogga om följande frågor
 - Berätta om och beskriv de viktigaste karaktärerna i boken. Tycker du namnen på huvudpersonerna, Link och Shelter, stämmer med deras personlighet?

- Vilken är din favoritkaraktär än så länge och varför?
 - Vad är ditt första intryck av boken så här långt. Vad är bra/mindre bra och varför?
 - Berätta om vad du tror kommer hända härnäst.

Vecka 20 OBS! Torsdag
 - Läs t o m sidan 67 i din bok och vlogga om följande frågor
 - Beskriv vad som har hänt i din bok hittills.                                                                   - Berätta om Links hemlöshet. Hur blev det så och vad har det fått för följder för honom?  
 - Stämde det överens med det du trodde i förra veckans videoblogg?
 - Berätta om en intressant/rolig/spännande händelse i boken. Varför valde du den händelsen?

Vecka 21 OBS! Torsdag
 - Läs t o m sidan 87 i din bok och blogga om följande frågor
 - Välj ut ett avgörande avsnitt i boken som du läser högt i din blogg.
 - Beskriv varför det avsnittet är viktigt för handlingen.
 - Berätta om hur du tror att boken slutar. Varför tror du att det blir så?

Vecka 22
 - Läs ut din bok och vlogga om följande frågor
 - Vilket samband kan du se mellan det du har läst om i din bok och det du vet om att leva i en situation som huvudpersonen gör? 
 - Dra paralleller mellan bokens handling, Sverige och andra delar av världen. 
 - Diskutera hur du tycker slutet på boken blev.

- Om du fick ändra något i boken, vad skulle du ändra och varför?

Syfte

Matriser

En
Muntlig förmåga och uttal

Muntlig förmåga och uttal

  • En  7-9   Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • En  7-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • En  7-9   Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du talar hackigt och gör många avbrott. Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar bitvis med flyt, men stakar dig ibland vid längre ord och fraser.
Du talar oftast med flyt och klarar även de längre orden och fraserna
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal, ord och fraser
Du klarar enkla uttal av enklare ord. Ibland uttalar du orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord. Osäkerheten skymmer inte förståelsen.
Du uttalar orden mestadels korrekt.
Du uttalar orden korrekt.
Intonation (satsmelodier)
Ditt modersmål lyser tydligt igenom och/eller du pratar monotont
Du har en god intonation. Du har tydligt gjort ett val i din accent och håller dig till den.
Ordförråd dvs ord och uttryck
Du har brister i ordförrådet och du använder ibland svenska när du inte kan det engelska ordet.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett korrekt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för ämnet/språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland försvårar förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte stör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.

Läsa och kommentera innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
Du har svårt för att förstå det huvudsakliga innehållet och behöver stöd för att uppfatta tydliga detaljer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Använda och kommentera innehåll
Du har svårt för att redogöra, kommentera och diskutera innehållet i boken på engelska.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: