Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ishockey i Grundskolan

Skapad 2016-05-11 11:24 i Vallonskolan Östhammar
Syftet med ämnet ishockey är: Att ta tillvara hockeyintresset hos pojkar och flickor samt utveckla elevens färdigheter och kunskaper i ishockey. Att ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis skall komma i första hand. Att lära eleverna att ta ansvar för både sina studier och egen träning. Att verka för fair play i hela skolan.
Grundskola 6 – 7

Fördelen med att profil Ishockey är:

 • Att eleven får en möjlighet till utbildning och fördjupning i elevens favoritsysselsättning.
 • Att eleven får gå i en grupp där gruppmedlemmarna delar idrottsintresset.
 • Att hänsyn tar tas till de eventuella ledigheter som eleven behöver för att tävla i ishockey.

Innehåll

Ishockeyutbildningen

 

Ishockey ingår i ämnet idrott och hälsa och kan även integreras i andra ämnen. Träningen inriktas mot individuell teknik, spelförståelseträning och fysisk träning samt är ett komplement till ishockeyklubbarnas egen träning.

Kursplan

Kursplanen för undervisning i ishockey strävar mot att eleven skall:

 • Behärska Grunderna i ishockeyns teknik (individuell teknik)
 • Behärskar grunderna i anfalls- och försvarsspelet, förstå den grundläggande. individuella taktiken samt grunderna i spelförståelsen.
 • Ha kunskap om ishockeyns grundläggande fysiska och motoriska träning.
 • Utveckla sin psykiska och sociala förmåga.
 • Ha insikt i domarskandalen och grundläggande ledarskap.
 • Ha grundläggande insikt om den mentala träningen.

Studieplan

Studieplanen omfattar både teori och praktik med följande utbildningstema:

 • Ishockeys teknik, spelförståelse, försvar- och anfallspel samt fysisk och motorisk träning.

Timplan

Tid för ishockeyundervisningen kan skapas genom att utnyttja tiden för elevens val. Tid kan även tas från andra ämnen (skolans val/profilering) eller genom utökad Timplan, vilket dock ger långa dagar. Träningen bör bedrivas vid minst ett tillfälle eller helst två tillfällen per vecka om cirka 90 minuter vardera.

Uppgifter

 • Peter Forsberg

 • Peter Forsberg

Matriser

Ishockey i Grundskolan

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: