Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brokonstruktion VT-16

Skapad 2016-05-11 11:57 i Östlyckeskolan Alingsås
Konstruktion och bygge av en fritt hängande bro.
Grundskola 8 Teknik

Konstruktion och bygge av en fritt hängande bro samt dokumentation av arbetet.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll

Under arbetsområdet kommer följande centrala innehåll att beröras

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Uppgifter

 • Bro-konstruktion

Matriser

Tk
Bedömning

E
C
A
-identifiera problem och behov, utarbeta förslag till lösningar
Du kan bygga och förbättra tekniska saker. Du undersöker och testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör en modeller.
Du kan bygga och förbättra tekniska saker. Du undersöker och testar på ett bra sätt att lösa problem och gör en utvecklade modeller.
Du kan bygga och förbättra tekniska saker. Du undersöker och testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör en välutvecklade modeller.
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att gruppens teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att gruppens teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att gruppens teknikarbete går framåt.
-använda begrepp och uttrycksformer
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: