Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap och religionskunskap år 4

Skapad 2016-05-11 12:49 i Simrislundsskolan Simrishamn
Sh:Vi pratar om familjen och samhället omkring oss. Vi analyserar pengaflödet i samhället, och belyser begreppet konsumtion. Vi tittar på demokratiska processer. Re:
Grundskola 4 Samhällskunskap Religionskunskap

Samhället vi lever i har byggts upp av människor under tusentals år. Det förändras hela tiden. Vilka olika grupper finns i samhället? Vem bestämmer? Kan du och jag påverka? En del av samhället är marknaden. Hela tiden skickar marknaden budskap till oss: Ta 3 betala för 2! Extrapris!! REA! Köp fyra, vi bjuder på den billigaste! Dessa budskap finns runt om oss! Hur agerar vi? På vilket sätt är vi en del av konsumtionen?

Innehåll

Beskrivning

Vi arbetar med samhället omkring oss och pratar om pengars flöde i samhället. Vi pratar också om traditioner i samhället.

Förmågor som ska tränas

Reflektera över hur de olika val vi gör i samhället påverkar individer och grupper. Analysera samhällsfrågor som hänger ihop med ekonomi och demokrati.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

Centralt ämnesinnehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Så här arbetar vi

Läser faktatexter och samtalar om:

Studiebesök.

Grupparbete.

Tränar begrepp på elevspel.

Detta ska bedömas

Hur bra eleven kan reflektera över sambandet mellan arbete, inkomst och konsumtion, enskilt och i grupp.

Hur bra eleven kan uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor.

Hur bra eleven kan resonera kring hur individer och samhällen formas.

 

Matriser

Re Sh
Simrishamns enkel LPP-mall (rubrik)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: