Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - Min bok om historia

Skapad 2016-05-11 13:00 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Historia SO (år 1-3)

Vår historia är spännande och intressant. Vi ska skapa en egen historiebok där vi börjar med jordens födelse och om hur livet på jorden sakta växer fram. Vi lär oss om dinosaurier, de första människorna och spår efter forntiden.

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11

Kunskapskrav Lgr 11

Syfte Lgr 11

De stora frågorna

Beskriv tiden innan den första människan kom.

När i tiden pågick Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern?

Hur hade människorna det på Forntiden?

Vilka spår kan vi se i naturen från Forntiden?

Hur ska vi lära oss

Vi kommer att göra egna faktatexter med hjälp av stödord.

Faktatexterna kommer att tillsammans med bilder sättas samman till en individuell historiebok.

Vi kommer att arbeta både individuellt och i par.

Vi kommer att lära oss och arbeta utifrån begreppen:

forntid

urtid

tidslinje

stenålder

bronsålder

järnålder

fossiler

redovisning

stödord

Det här ska bedömas

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Hi SO
Forntiden - Min bok om historia

Nivå 1
Nivå 2
Tidslinje och tidsbegrepp
Jag kan använda en kort tidslinje och använda ett par tidsbegrepp för att berätta om händelser.
Jag kan använda en tidslinje och använda flera tidsbegrepp för att berätta om händelser.
Spår av forntiden i naturen
Jag kan visa några spår från forntiden i naturen.
Jag kan visa och beskriva spår av forntiden i naturen.
Människans tidiga historia
Jag kan ge exempel på några delar av människans tidiga historia t.ex. Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan beskriva och ge exempel på delar av människans tidiga historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: