Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT 2016 år 5

Skapad 2016-05-11 14:04 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Det centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Metod

Vi kommer att arbeta med matematik genom att:

räkna enskilt i böcker diskutera matematik tillsammans i helklass eller mindre grupper genomgångar arbeta laborativt med t.ex. spel

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

jobba enskilt lösa uppgifter på egen hand eller med hjälp av en kamrat eller vuxen använda olika strategier när du löser uppgifter använda det matematika språket vara aktiv vid genomgångar vara aktiv i helklass eller gruppdiskussioner

Matriser

Ma
Alsike matematikmatris 4-6

Minimum
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Löser problem med stöttning. Prövar olika strategier.
Formulerar och prövar olika strategier.
Formulerar, prövar och omprövar olika strategier.
Formulerar, prövar och omprövar olika strategier systematiskt.
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Kan med hjälp beskriva och visa på samband.
Beskriver och ger exempel på samband.
Använder, förklarar och visar på samband.
Använder, förklarar och visar på generella drag/matematiska mönster.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kan i huvudsak lösa rutinuppgifter med viss anpassning av strategi.
Kan relativt väl lösa rutinuppgifter med förhållandevis god anpassning av strategier.
Kan växla mellan strategier för att lösa rutinuppgifter och har god anpassning av strategier.
Kan med säkerhet växla mellan olika strategier för att lösa rutinuppgifter och argumentera för sitt val av strategi.
Föra och följa matematiska resonemang.
För och följer enkla matematiska resonemang med stöttning.
För och följer enkla matematiska resonemang.
För och följer utvecklade matematiska resonemang.
För välutvecklade och nyanserade matematiska resonemang.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Förstår till största del och använder med stöttning matematikens språk. Deltar till största del i diskussioner.
Använder matematikens språk till största del med uppmuntran från omgivningen. Deltar och för diskussionerna framåt.
Använder matematikens språk med flyt samt för diskussionen framåt med viss fördjupning och breddning.
Använder matematikens språk med säkerhet. För diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: