Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med källors trovärdighet

Skapad 2016-05-12 10:59 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Källkritik och resonemang.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Inom detta arbetsområdet kommer vi att titta på olika typer av källor. Vi kommer att diskutera vad de talar om för oss och vi kommer att prata och diskutera om vi tror på dem.

Innehåll

Mål för elev

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

- kunna använda olika källor för att hitta information,

- kunna motivera om en källa är trovärdig eller inte.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • SvA  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Genomförande

Vi arbetar med detta på lektionerna i svenska. Vi kommer att gå igenom vad källkritik är och hur man förhåller sig källkritiskt till information.

Vi kommer att titta på filmer och läsa olika texter för att träna och få information.

 

Redovisning

Bedömning sker löpande under arbetets gång.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Elevinflytande

Vi började med att samla in vad vi redan kunde för att sedan ta avstamp i det.

Eleverna har valt att arbeta med sammanfattningar.

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att söka information från olika källor och värdera dessa.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Exempel
Du gör sammanfattningar av de informationsfilmer vi ser. Du visar att du vet att man ska granska information källkritiskt. Du använder några ord och begrepp som är viktiga inom källkritik, som till exempel: trovärdig, icke trovärdig, reklam, information, påverkas, bevaka, perspektiv, manipulera.
Du gör tydliga sammanfattningar av de informationsfilmer vi ser. Du visar att du kan granska information källkritiskt och du kan välja vilken källa som är mest trovärdig. Du använder ord och begrepp som är viktiga inom källkritik, som till exempel: trovärdig, icke trovärdig, reklam, information, påverkas, bevaka, perspektiv, manipulera.
Du gör tydliga och relevanta sammanfattningar av de informationsfilmer vi ser. Du visar att du kan granska information källkritiskt och att du kan förklara varför en källa är mer trovärdig än en annan källa. Du använder, med god förståelse de ord och begrepp som är viktiga inom källkritik, som till exempel: trovärdig, icke trovärdig, reklam, information, påverkas, bevaka, perspektiv, manipulera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: