Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi (Ekologi) vt 2016 åk 7

Skapad 2016-05-12 11:03 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Biologi
...

Innehåll

Syfte och mål

Syftet med denna planering är att du ska kunna beskriva hur ekosystem är uppbyggda med hjälp av de begrepp som vi kommer att behandla. Du kommer att utveckla din förmåga att  

 1. undersöka olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då ekologiska samband och energiflöden och kretslopp.
 2. Föra resonemang kring hur människan påverkar naturen.

Centralt innehåll

Se nedan vilket centralt innehåll som behandlas i lgr 11.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Upplägg och bedömning

Vecka

Måndag

Torsdag

Fredag

19

Vattnets egenskaper

 

Spektrum kemi: 80-86

Häfte Spektrum light: 44-46

 

 

 

 

 

Yrkes-sm

Rening av vatten

Jordens kretslopp

 

Spektrum kemi: 87-99

Häfte Spektrum light: 47-52

20

Kretslopp näringsämnen (kväve)

 

Spektrum kemi: 100-104

Häfte Spektrum light: 53-54

 

 

 

Bygga ekosystem

Genomgång kretslopp

Läsa läxa

Studiedag

21

Samband och ekologiska modeller

 

Biologihäfte sid. 188 – 192, 195 – 197.

 

 

 

 

Sjön och havet som ekosystem

 

Biologihäfte sid. 204-213

7A: Orientering Läsa om skogen som ekosystem. Läxa till på måndag.

7B: Skogen som ekosystem

 

Biologihäfte sid. 198 - 203

22

Övning - diskutera olika ekologi-uppgifter.

Presenteras för Peter

Bedömning

 

 

 

 

Gruppdiskussioner om olika ekosystem och näringskedjor som ska presenteras för Peter eller Calle.

Bedömning

Utvärdering av läsårets NO samt betygssamtal

 

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
 • Bi  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
 • Bi  C 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
 • Bi  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
 • Bi  A 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
 • Bi  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: