Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning: spansktalande länder

Skapad 2016-05-12 12:45 i Gränbyskolan Uppsala
Presentation av ett land från den spansktalande världen
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

 

Under två veckor ska vi arbeta med spansktalande länder. Ni arbetar i par och samlar först in fakta och arbetar sedan med att sammanställa er presentation. Ni ska också göra jämförelser med hur det är i Sverige. Tänk på att ni inte ska läsa innantill, utan att ni förbereder er så bra att ni kan det ni ska säga utantill. Välj ut bilder som passar till ert land. Bilderna använder ni som stöd för att lyssnarna ska hänga med i redovisningen. Använd gärna PowerPoint. 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Uppgifter

 • Muntlig framställning: ett spansktalande land

Matriser

M2
Moderna språk - språkval Kunskapskrav år 7-9

Insats krävs
E-nivå
------------->
C-nivå
------------->
A-nivå
------------->
Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Jämföra olika områden där språket används med egna kunskaper och erfarenheter
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: