Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken och samhällsfunktioner

Skapad 2016-05-12 17:32 i Antistilla skola Grundskolor
Du kommer att få lära dig om olika yrken och samhällsfunktioner.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska

Vilket är ditt drömyrke? Du kommer att få lära dig mer om olika yrken och varför de är viktiga i vårt samhälle. Vi kommer också arbeta med olika samhällsfunktioner som är viktiga för oss människor.

Innehåll

Läroplanens syften samt elevens förmågor:

Syftet är att du som elev kommer att bli bekant med olika yrken som finns i närområdet.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.

Undervisning:

Du kommer att få:

 • tala och läsa om olika yrken.
 • titta på filmer om yrken.
 • skriva om ditt drömyrke.
 • rita och bygga upp ett samhälle med centrala samhällsfunktioner.
 • intervjua vuxna om deras yrke.
 • dramatisera yrken.
 • arbeta enskilt och tillsammans med andra.

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Elever i årskurs 1 kan bedömas ha godtagbara kunskaper trots att de inte kan redogöra för alla målen ännu. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Matriser

Sv SO
Yrken och samhällsfunktioner

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du ska känna till några olika yrken.
Du ska kunna redogöra för vad man har för arbetsuppgifter inom de olika yrkena.
Du ska kunna redogöra för några skillnader/likheter inom olika yrken.
Du ska kunna berätta om några yrken och samhällsfunktioner i ditt närområde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: