Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bobbogruppen

Skapad 2016-05-13 09:20 i Solsidans förskola Ludvika
Bobbogruppen utforskar regnbågen
Förskola

Under våren har Bobbogruppen på olika sätt arbetat med regnbågen och regnbågens färger.

Innehåll

Var är vi?

Under den spontana leken på Solrosen har jag under flera tillfällen sett att flera barn i Bobbogruppen är intresserade av färger och former och att sortera utefter dessa. Därför valde jag att under det första tillfälle Bobbogruppen hade tillsammans att barnen skulle få skapa mönster på väggen med hjälp av mangetformer i olika färger och overhedapparaten.

 

Det som under det första tillfället starkast fångade barnens intresse var en speciell ljusreflektion på väggen. Overheaden skapade en liten regnbåge!

Vart ska vi?

 Jag vill ta tillvara på intresset för regnbågen och på så sätt utforska färger och ljus.

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

Hur gör vi?

Metod - Variation i upplevelserna kring regnbågen.

Förutsättningar - Vi träffas tre gånger på en månad.

Dokumentation - Med hjälp av I-paden tar vi kort som sedan sätts in i barnens Bobbogruppspärm så att barnen kan följa vad som hänt.

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering-  Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel? Koppla till läroplanen.

Hur har arbetet varit? -
Pedagogernas upplevelser. Barnens upplevelser. Hur utamde vi barnen? Hur inspirerade vi barnen? Något vi hade kunnat göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - Åter till nuläge - ny planering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: