Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2016-05-13 10:14 i Da Vinciskolan Ale
I detta moment får du kunskap om sagor från olika tider och olika delar av världen, du bekantar dig med folksagor och konstsagor Du lär dig också om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll. Du skriver en egen saga.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Välkommen in i sagornas värld! Här kan det mesta hända. Du kommer att få kunskap om sagor från olika tider och delar av världen, bekanta dig med de tre sagotyperna folksagor, konstsagor och fabler. Du kommer att lära dig om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll samt skriva en egen "sagolik" text.

Innehåll

Vad jag ska utveckla - Förmåga

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Centralt innehåll (Lgr 11)

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. (...) Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Paralellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar.

Innehåll, arbetssätt och material

Du kommer att:

- få kunskap om sagor från olika tider och delar av världen
- bekanta dig med de tre sagotyperna folksagor, konstsagor och fabler
- lära dig om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll
- skriva en egen "sagolik" text!

 
 

Uppgifter

 • Sagan

Matriser

Sv
Skriva sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Röd tråd
Du har påbörjat arbetet mot målet.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. .
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur
Språklig variation
Du har påbörjat arbetet mot målet.
Du har viss språklig varitation.
Du har förhållandevis god språklig variation
Du har god språklig variation
Skrivregler
Du har påbörjat arbetet mot målet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet
Beskrivningar
Du har påbörjat arbetet mot målet.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar
Handling
Du har påbörjat arbetet mot målet.
och enkel handling.
och utvecklad handling.
och välutvecklad handling.
Bearbetning
Du har påbörjat arbetet mot målet.
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan du ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: