Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bilar på Fröjden

Skapad 2016-05-13 11:23 i Pysslingen Förskolor Johannelund Pysslingen
Förskola

Efter intervjuer med barnen, där vi frågade vad de var intresserade för just nu. Den större delen av barngruppen visade sig vara intresserade av bilar.

Vi frågade barnen vad det var de ville göra med PROJEKTET BILAR.

 

Innehåll

Syfte

Ge barnen möjlighet att genom lek och ett utforskande arbetssätt lära sig mer om olika fordon och undersöka med hjälp av olika material.

Handlingar

Utifrån barnens tankar, frågor och lek har vi listat upp förslag på hur vi kan arbeta med temat.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar i barnens lärlogg)

 • Vi går vidare med att se om barnen vet vad det finns för olika bilmärken? T ex. Toyota, Saab, Volvo med mera
 • Vi bygger en bilbana på golvet med hjälp av eltejp.
 • Barnen räknar hur många däck bilen har. Hur många rattar samt hur många lysen bilen har.
 • Barnen har ritat bilar. De benämner de olika delarna på bilen. Ex. ratt, däck, ljusen med mera.
 • Barnen har målat bilar. De benämnde delarna även här.
 • Vi går vidare med att skapa bilar med Trolldeg.
 • Vi går vidare med att se om barnen vet vad bilarna är gjorda av?
 • Vad finns det för vägskyltar? Vad betyder de? Rödljus? Grönt ljus?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation med mera)

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi?)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: