Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dalarna, Hedemora och Västerby

Skapad 2016-05-13 13:15 i Västerby skola Hedemora
Varför bor vi här, där vi bor? Hur kan det komma sig att människor valde att bo här förr i tiden och nu?
Grundskola 3 SO (år 1-3) Geografi Bild

Dalarna, Hedemora och Västerby, vår hembygd. Vi lär oss om vad som är typiskt för den delen av Sverige som vi bor i och funderar över varför vi och andra väljer att bo just här.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll och konkretisering av mål

Lära oss om:

-vad som är typiskt för Dalarna, Västerby och Hedemora.

-närområdets historia

-yrken och företag.

-att använda karta.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisningens innehåll

Se på film

Leta fakta i böcker

 

Leta fakta på internet

Bjuda in någon som berättar

Måla bilder

Skriva faktatexter

Göra egna filmer 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du kan berätta något om:

-varför människor bor just här.

-vad som finns i Dalarna, Hedemora och Västerby

-några historiska händelser som är viktiga för vårt närområde

-några konstnärer från Dalarna och något som är typiskt för Dalarna tex kurbits och dalahästar. 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: