Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Quintus

Skapad 2016-05-13 13:43 i Diamanten Dibber Sverige AB
Med hjälp av Quintus ska barnen utveckla sin förmåga att visa känslor, ta hand om varandra men också utveckla sitt språk.
Förskola
Quintus är vår nya vän som bor hos oss på blåbär. Han är en brun mjuk nallebjörn som till egenskap är lite blyg och pratar bara med vuxna. Genom olika aktiviteter kommer vi arbeta med Quintus för att skapa en trygg barngrupp med VI-känsla.

Innehåll

BAKGRUND

För att stärka våra barns sociala samspel så kommer Quintus att följa med som en röd tråd i vår verksamhet. Syftet med detta är att vi vill att barnen ska lära sig att ha positiva tankar om sina kompisar. Hur man är en snäll kompis. Visa respekt mot varandra samt stärka deras självkänsla.

MÅL

Att ge barnen tillfälle att öva gott kamratskap genom att arbeta i grupp och att hjälpa andra. Att hylla mångfald och uppmuntra till respekt för andra. Quintus sätt att va på är spännande och intresserande väckande för barnen. Barnen blir inspirerade av Quintus och de vill vara en lika bra vän som honom.

"Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga." Lpfö 98

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att arbeta utifrån boken "Tillsammans".

Boken ger oss övningar med Quintus om kroppen, självporträtt, välmående osv. Quintus kommer att följa med oss om dagarna under läsåret. Barnen kommer tillsammans med honom att göra övningar, lära sig att vara en bra kompis och ha honom med på resans gång som ett stöd och som en påminnelse om hur man ska vara.

 

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom att fota, filma, intervjua barnen, observera, sätta upp barnens alster på väggen, använda unikum etc.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 Under läsåret kommer vi tillsammans med arbetslaget och barnen att dokumentera och utvärdera. Vi upprepar ständigt genom att titta tillbaka, prata och intervjua och se vad barnen kommer ihåg och vad som behövs övas in mer.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: