Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Drömmen om det goda

Skapad 2016-05-13 14:02 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola

Drömmen om det goda är ett arbetsmaterial vars syfte är att hjälpa oss att utveckla metoder för att komma ner i varv och skapa lugn och ro. Därigenom få en lugnare förskolemiljö med mindre stress. Samt det skapar bästa möjliga förutsättningar för barns fostran, omsorg och lärande.

Innehåll

MÅL

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dygnsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.

Syftet är att ge barnen en god kroppsuppfattning, genom beröring motverka konflikter och stärka gruppkänslan hos barnen.

Ge barnen förutsättningar att komma ner i varv någon gång under dagen på förskolan.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 

Med stor fantasi gör vi massagesagor i grupp. Vi frågar alltid om barnen vill delta, när vi känner behov i gruppen ute som inne. Även på barnens initiativ. Till att börja med erbjuda barnen som är vakna efter maten massage sagor. När de barnen känner sig trygga och vet vad som ska hända erbjuda de övriga barnen i gruppen.

Ansvariga: Alla pedagoger på blåbär

 

DOKUMENTATION

Foto, film, intervjuer (mindre frågeställning kring hur de upplever massage stunden) , observationer

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer att utvärderas av oss pedagoger på avdelningens reflektionsmöte. Vi kommer också att reflektera och utvärdera tillsammans med barnen i mindre samlingar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: