👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - naturvetenskap och teknik med Ute-Ugo

Skapad 2016-05-13 14:15 i Diamanten Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Barnen visar intresse för djur och natur samt kretsloppet. För att barnen ska få en större insikt i detta så kommer vi tillsammans med Ute-Ugo som är en av våra sju lärvännerna att få dem medvetna vad som händer med vår mat när vi kastar den i bruna påsen. Vi vill öka att intresset om växter och djur. Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Naturvetenskap & Teknik.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen visar intresse för djur och natur samt kretsloppet. För att barnen ska få en större insikt i detta så kommer vi att få dem medvetna vad som händer med vår mat när vi kastar den i bruna påsen. Vi vill öka att intresset om växter och djur. Alla barn tillsammans med Ute-Ugo kommer att uppleva naturen på ett lekfullt sätt genom utforskande i skogen, närområden och experimentera.

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Naturvetenskap & Teknik.

MÅL

Kopplingar till läroplan

  •  
   Lpfö98
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  •  
   Lpfö98
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  •  
   Lpfö98
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  •  
   Lpfö98
   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi går kontinuerligt på utflykt till skogen och andra utflyktsmål i närområdet. 

Vill barnen ta med naturmaterial tillbaka till förskolan är pedagogerna tillåtande till detta, så länge det inte innebär skada för miljön. Barnen kan sedan välja vad de vill göra med materialet. Pedagogerna kan även komma med förslag om vad naturmaterialet kan användas till. 

Vi tar med skräp från skogen och slänger det där det ska slängas och vi pratar med barnen om hur vi ska förhålla oss i och till naturen. Vi skräpar inte ner, vi bryter inte grenar eller stör djuren i naturen.

Barnen har vid flera olika tillfällen haft möjlighet att delta i olika planerade aktiviteter i naturvetenskap och teknik. Däribland även olika experiment. Som t.e.x tar vi in is och snö, pratar om vad vi tror ska ske, ser vad som händer och samtalar kring det.

Vi går till skogen för att titta på småkryp. Där kan vi använda luppar som hjälpmedel. Vi uppmärksammar att löven ändrar färg och faller från träden.

Närvarande pedagoger hjälper barnen att sätta ord på upplevelser och utforskande. Vi samtalar och använder oss av begrepp som till exempel tyngdlag, rörelseenergi, friktion, densitet med mera.

Lärplattan används för att möta både naturvetenskap och teknik. Vi använder Lärplattan för att dokumentera, söka information, lära oss om djur och naturen med mera. 

 

DOKUMENTATION

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.