Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hands Up and Start Debating (2016)

Skapad 2016-05-13 14:23 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Agree or Disagree
Grundskola 8

In this unit we will explore the words and phrases needed to have a discussion. We will look at short films on different subjects that demand different points of view. We will read texts that put forward different arguments. We will write our own viewpoints in a well structured text using the grammar found in arguments.

We will complete the unit by producing a brochure which promotes a tourist attraction and take the new Grade 7s on a guide around Uppsala.

Matriser

Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
 • En
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  A 9
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. Talad engelska och texter från olika medier Talad engelska med viss regional och social färgning.
Förstå tal Film Ads X Factor Uppsala promotion film
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Ny aspekt
 • En  7-9
 • En  A 9
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
Förstå skrift argument texts Newspapers Brochures
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Ny aspekt
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  E 9
 • En  C 9
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
Välja & använda material Creating your own brochure
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Ny aspekt
 • En  C 9
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang. Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
Formulera sig i tal Guided Tour of Uppsala
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
 • En
 • En  C 9
 • En  A 9
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
Formulera sig i skrift Written arguments
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
 • En
 • En  7-9
 • En  E 9
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
Bearbeta & förbättra Make improvments to your own and others texts.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: