Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - tio kompis böcker.

Skapad 2016-05-13 14:26 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Kompistemat innehåller tio böcker om olika teman som handlar om hur man är en bra kompis. Ex. Säg förlåt, dela med dig, vänta på din tur. Det finns även aktivitetskort med förslag om aktiviteter.

Innehåll

BAKGRUND

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Varför har vi valt att jobba med det här?

Ämnet finns med som ett av våra prioriterade mål, vi har också med det i likabehandlingsplanen.

Uppdrag? Behov? Barnens intresse?

Vi har genom observationer i gruppen sett att det finns ett behov a att jobba dessa saker.

Vad kan/vet barnen om detta?

Ofta vet barnen hur man ska vara och en del kan. men de behöver ändå få jobba med det för alla har inte lika lätt till alla delar av det.

Hur ser lärandemiljön ut?

Vi har köpt in ett material som vi ska jobba med. Det behöver också finnas med  under hela dagen i alla vardagssituationer och när vi gör speciella aktiviteter.

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

-att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 -att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka sina tanker, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Syfte

Vad ska utvecklas?

Relationerna mellan barnen och hur man hanterar meningsskiljaktigheter.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/utveckla?

Att hjälpa varandra, lyssna på varandra och komma överens, säga förlåt, samarbeta, dela med sig helt enkelt att fungera i en grupp.

Hur gör vi?

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, andra förutsättningar

Vi har delat in barnen i tre grupper där vi jobbar med kompismaterialet. De yngsta utgör här en egen grupp.

METOD - GENOMFÖRANDE

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Varför har vi valt att jobba med det här?

Ämnet finns med som ett av våra prioriterade mål, vi har också med det i likabehandlingsplanen.

Uppdrag? Behov? Barnens intresse?

Vi har genom observationer i gruppen sett att det finns ett behov a att jobba dessa saker.

Vad kan/vet barnen om detta?

Ofta vet barnen hur man ska vara och en del kan. men de behöver ändå få jobba med det för alla har inte lika lätt till alla delar av det.

Hur ser lärandemiljön ut?

Vi har köpt in ett material som vi ska jobba med. Det behöver också finnas med  under hela dagen i alla vardagssituationer och när vi gör speciella aktiviteter.

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

-att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 -att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka sina tanker, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Syfte

Vad ska utvecklas?

Relationerna mellan barnen och hur man hanterar meningsskiljaktigheter.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/utveckla?

Att hjälpa varandra, lyssna på varandra och komma överens, säga förlåt, samarbeta, dela med sig helt enkelt att fungera i en grupp.

Hur gör vi?

Förutsättningar

Tid, rum, åldrar, andra förutsättningar

Vi har delat in barnen i tre grupper där vi jobbar med kompismaterialet. De yngsta utgör här en egen grupp.

 

För att barngruppen ska stimuleras och utmanas i sitt språk och i sin kommunikationsutveckling, vi använder oss av verbal kommunikation, kroppsspråk, miner, gester, sång, rörelse samt teckenstöd. Barnen ska få ett rikt språk genom att sjunga, lyssna och titta på flanosagor 

DOKUMENTATION

- Reflektera

- Daglig dialog med barnen

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

För att synligöra lärandeprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Vi lägger upp material i Unikum och därigenom låter vi föräldrarna bli delaktiga i förskolans verksamhet

 

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: