Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2016-05-13 15:06 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 5 Fysik

Kan månen dra i haven på jorden? Varför har fotbollsskor dobbar? Faller stora stenar snabbare än små? Varför snurrar släggkastaren runt innan hon kastar?
Vi är så vana vid hur vissa saker är att vi inte tänker på varför det är så. Om man kastar en sten rakt upp i luften så kommer den snart tillbaka. Varför faller den inte rakt ut i rymden?

Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse, gravitation och friktion under detta arbetsområde.

Innehåll

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

Förstå begreppen och kunna förklara dem: acceleration, centripetalkraft, friktionskraft, fritt fall, gravitationskraft, hastighet, kraft, motkraft, retardera, tidvatten, tyngdpunkt.

Faktakunskaper och mål

Målet är att du ska: 

 • veta vad ovanstående begrepp är,samt kunna ge exempel på det. 
 • veta vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen,
 • kunna förklara vad gravitations- och centrifugalkraft är genom att kunna ge exempel,Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Så här ska vi arbeta

 

 

 • Gemensamma muntliga genomgångar och diskussioner där du förväntas delta aktivt.
 • Läsa faktatexter och förklara begrepp
 • Praktiska experimentBedömning

Det jag kommer att bedöma är:

 • hur väl du kan visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.
 • hur du genomför ditt arbete under lektionerna.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: